Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 20 vuotta täyttänyt! Asiakkaan tulee maksaa varausmaksu verkkokaupan kautta tilaa varatessa. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen info@kuparitarha.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille.

Jos asiakas peruuttaa varauksen ja uutta aikaa ei pystytä sopimaan, vuokranantaja palauttaa 80% vuokrakohteen hinnasta yhdessä sovitulla tavalla. Jos peruutus tulee vuokranantajan toimesta, niin silloin kaikki maksut palautetaan.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Jos kohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

 

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majore), vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

 

Oleskelu kohteessa

Kohde on asiakkaan käytettävissä riippuen varatusta paketista joko klo 8-22, 8-16 tai 16.30-22 . Avainten luovutusajasta ja käytännöistä sovitaan erikseen.

Omistajalla on oikeus periä vuokran maksamisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Kohteen omistaja palauttaa vakuusmaksun vuokra-ajan jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Kohde ja ovien avaukset sovitaan erikseen vuokraajan kanssa. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, vuokranantaja ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, sekä ruokailuvälineet.

Kohteen siivouksesta vuokrauksen jälkeen huolehtii asiakas itse. Kohde pitää jättää yleissiistiin kuntoon, astiat tiskikoneeseen ja roskat roskeihin.

Kohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, mitä hdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa kohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen on kielletty kaikissa kohteen sisätiloissa. 

 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimen tuomisesta kohteeseen on sovittava varausta tehtäessä.

 

Asiakkaan velvollisuudet ja kohteen luovutus

Asiakas luovuttaa kohteen vuokra-ajan mukaisesti sovittuna viimeistään kello 16 tai kello 22, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa kohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava kohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

Kohteen siivouksesta vuokrauksen jälkeen huolehtii asiakas itse. Kohde pitää jättää yleissiistiin kuntoon, astiat tiskikoneeseen ja roskat roskeihin.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat laitetaan jätesäkkeihin, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois tai pakataan jätesäkkeihin, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne laitetaan jätesäkkeihin. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattioilta pyyhitään isoimmat liat kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla.

Tupakointi on kielletty kaikissa kohteen sisätiloissa. Kohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan kohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että kohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja kohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

 

Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

 

Huomautukset ja valitukset

Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan kohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Vuokraajan vastuu

Vuokranantaja ei ole taloudellisesti eikä oikeudellisesti vastuussa mistään niistä seikoista, jotka vuokraaja omalla toiminnallaan aiheuttaa.

 

Varausmaksun/vuokran maksamalla vuokralainen hyväksyy nämä ehdot.

Kun haluat tehdä varuksen, niin tarkista verkkokaupan kalenterista tai kysy vuokranantajalta info@kuparitarha.fi sähköpostilla haluamasi aika ja osta varaus verkkopankista suoraan. Varaus vahvistetaan, kun koko vuokra on maksettu.